COLUMBIA 1926 5 PESO GOLD COIN BU GC31

Shepherd, Michigan 48883